700 bin kamu işçisinin beklediği tarih belli oldu: En az 2 bin 168 TL yatırılacak

Ek tediyeler ne vakit yatacak sorusu 24 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete ile karşılık buldu.

Devlet ve ona bağlı kuruluşlarda çalışan çalışanlara Ek Tediye yapılmasına ait karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

700 bini aşkın Kamu emekçisinin ilave tediyeden faydalanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara nazaran ek tediyenin birinci yarısı 4 Temmuz 2022 (4/7/2022) tarihinde, ikinci yarısı ise 16 Aralık 2022 (16/12/2022) tarihinde ödenecek.

Ek tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, takıma geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

Ek tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan işçiye, fiyat sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor.

Takıma geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

Tediyelerden farklı olarak her yıl için bir aylık istihkakları meblağını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla birebir nispette bir ek tediye daha yapılabilir.

Birinci ve ikinci hususlarda yazılı olan çalışanlara mezkür hususlar mucibince yapılan tediyelerden farklı olarak her yıl için bir aylık istihkakları fiyatını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla birebir nispette bir ek tediye daha yapılabilir.

Bu kanuna nazaran yapılacak tediyelerin vakti Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

Her yıl 52 gün üzerinden verilen ikramiye ödemeleri 4 taksit (13’er günlük) halinde veriliyor. 26 günlük birinci ödeme Ocak-Haziran devirlerinde, öbür 26 günlük ödemelerde Temmuz-Aralık periyotlarında gerçekleştiriliyor..

İkramiye olarak da bilinen 52 günlük ek tediye ödemeleri her yıl 4 taksit halinde 13’er günlük olarak hesaplara yatırılıyor. Bu yıl en düşük ikramiye brüt 8.673 lira olarak belirlendi.

Bu da her bir taksit ödemesinde en az 2 bin 168 TL ödeme yapılacağı manasına geliyor.

6772 sayılı kanun kapsamında kamu emekçilerine yılda 52 günlük ek tediye ödeneceği karar altına alınmıştır. Ek tediye kanunla teminat altına alınmış bir haktır ve bütün kamu çalışanları bu haktan yararlanmaktadır..

Genel idare kapsamındaki kamu yönetimlerinde takıma geçen çalışanlara, farklı bir hükmî kişiliği bulunmaksızın devlet hükmî kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu yönetimlerine ilişkin olan bir kurumlarda takıma geçen personellere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir..

52 günlük ikramiye ödemeleri her emekçiye verilmiyor. 6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Kurumlarda Çalışan Çalışanlara Ek Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki takımlı kamu emekçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:.

* Sermayesinin yarısından fazlası devlete ilişkin olan kurum ve kuruluşlar,

* Kamu iktisadi teşekkülleri,

* Genel ve katma bütçeli kurumlar,

* Özel bütçeli yönetimler,

* Belediye ve özel yönetimler “hizmet akdi” ile çalışan emekçiler.