Bir milyon şehit

Uzun yıllar Cezayir’le ticari ve siyasi bağlantılar kuran Fransa, 1830’da bu verimli toprakları fiili olarak işgale başlamıştı. Sonraki 132 yıl boyunca, Cezayirliler Fransız

İkinci Dünya Savaşı sonrasında milletlerarası istikrarlar yine kurulurken, Cezayir halkı da sömürgecilere karşı organize bir direniş örgütleyebilmek için gerekli gücü bulmaya başladı. 1954’te başlayan Cezayir Bağımsızlık Savaşı, gerisinde 1 milyona yakın kurban bırakacaktı. Buna karşın özgürlük emelinden vazgeçmeyen Cezayirliler, 1 Temmuz 1962 günü düzenlenen referandumla, Fransız sömürgesinden

resmen kurtuldular. Referandumda Cezayir halkının yüzde 99,72’si bağımsızlık istikametinde oy kullanmıştı.

O tarihten günümüze kendi ayakları üzerinde durmanın gayretini veren Cezayir, bugün İslâm dünyasının en özgün ve güçlü ülkelerinden biridir. Fransızların ülke tarihinde ve halkın şuuraltında bıraktığı acı dolu anıların silinebilmesi için gösterilen çabalar de bütün süratiyle devam ettirilmektedir.