Savant sendromu nedir? Çocuğunuzun üstün zekalı olduğunu düşünüyorsanız…

Toplum içerisinde Down sendromu ya da otizm kadar bilinir olmayan Savant sendromu, herkeste görülmez iken kimi bireylerin kimi durumlarında ortaya çıkan üstün zeka durumudur. Pekala bir çocuğun savant sendromuna sahip olduğu nasıl anlaşılır? Savant sendromu ile ilgili merak edilenler…

Önemli dereceli bir zihinsel engelli kişinin kendisinden beklenen performasın üst seviyeye ulaşması yani yeteneklerinin olması Savant sendromunun belirtisidir. Savant sendromu durumuna sahip insanların ortalama yarısının otizm bozukluğu, öteki yarısının da tip gelişimsel bozukluklar ile meydana gelip, zeka azlığı ya da merkezi hudut sisteminden ötürü oluştuğu düşünülüyor. Yetenekli oldukları alanların çoğunluğu hafıza kısmıyla ilgili olmakla birlikte çeşitli alanlarda kendini gösterebilir. Mesela olağan bir insan matematik hesaplaması yaparken kaleme kağıda gereksinim duyarken Savant sendromlu bireyler hiç düşünmeden bile hesaplama yapabilir ya da rastgele bir tarihin hangi güne denk geldiğini anında söyleyebilir. ”Üstün zeka durumu” olarak söz edebileceğimiz Savant sendromu nedir? Savant sendromu nasıl anlaşılır? 

Üstün zeka özellikleri gösteren Savant sendromu bireylerin yarısı otistiktir. Bilinen otistik savant hastalarının kimilerinde beynin sol tarafında sıradışılık görülür. Kimilerinde ise hasta olağan görünümdedir. Savant sendromuna sahip bir çocuğun yeteneklerine bakıldığında üst derece performans gözlendiğinden ötürü bu durumun olumsuz bir tesirinin olup olmadığı şimdi net olarak gözlemlenmemiştir.

Tıpta Savant sendromu şahısların yeteneklerinin olduğu alanlarda ilerletilmesinin çocuğun altta yatan gelişimsel bozuklukların tedavisi için olumlu olacağı düşünülmektedir.

SAVANT SENDROMU NASIL ANLAŞILIR?

Çoğunlukla hafızayı kapsayan yeteneklerin görüldüğü Savant sendromu, doğum esnasındaki birtakım gelişimsel anomaliler sonucunda meydana gelerek çocukluk evresinde ortaya çıkmaktadır. Edinsel savant sağlıklı gelişen kimselerde bebeklik, çocukluk yahut yetişkinlikte görülen baş travması yahut merkezi hudut sistemi travması sonrası oluşabilir.

Üstün zeka özelliklerinin baskın olduğu Savant sendromunun otizm ile kontağı olduğu için Otistik savant terimi daha yaygın kullanılmaktadır.

Araştırmalardan elde edilen bilgilere nazaran, ”Savant” terimi birinci defa 1887`de J. Langdon Down (Down sendromuna ismini veren doktor) tarafından kullanıldı. Otistik çocukların hafıza, müzik, sanat üzere alanlarda kabiliyetli olmaları nedeniyle ‘Savant’ tarifi kullanılmıştır.