Vergi incelemelerinde işlemlere başlama süresi 15 güne düşürüldü

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanların incelemeye başlama mühleti 30 günden 15 güne düşürüldü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Yol ve Asıllar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, vergi incelemesinde yetkilendirilenlerin incelemeye başlama mühleti 30 günden 15 güne, incelemeye başlanılamaması halinde verilecek ek müddet ise 15 günden 5 güne indirildi.

Vergi Yol Kanunu’ndaki düzenlemelere paralel olarak inceleme “İncelemeye Başlama Bildirimi” ile başlayacak. Sürece başlama tarihi, bildirimin düzenlendiği gün olacak.

Yönetmelikle incelemeye başlama bildiriminin içeriğine ait de düzenleme yapıldı.

Mükelleflerin elektronik ibrazları

Ayrıca, mükellefler, Hazine ve Maliye Bakanlığının elektronik olarak tutulmasına müsaade verdiği defter ve dokümanları Bakanlık tarafından oluşturulan sistemi kullanarak ibraz edecek.

Elektronik ortamda ibrazı mümkün olmayan defter ve dokümanların, belirtilen kararlar çerçevesinde mükellefin iş yeri adresi, kelam konusu adresinin bulunmaması durumunda ikametgah adresinin bulunduğu vilayetteki vergi dairesinde teslim alınması imkanı sağlandı.

Bakanlık tarafından oluşturulan sistem üzerinden ibraz edilen elektronik defter ve dokümanların inceleme tamamlandıktan sonra sistemden silinmesine ait de düzenleme yapıldı.

Söz konusu yönetmelik 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek.