Yeni otopark yönetmeliği nasıl olacak?

Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı otopark yönetmeliğinde değişikliğe gitti.

Bakanlığın yapmış olduğu düzenlemeler bugün yayınlanan Resmi Gazete’de yerini aldı.

AZAMİ ÖLÇÜLER DEĞİŞTİ

Yeni yönetmelikte ara kuralını değiştiren bakanlık teknik münasebetlerle parselinde otopark yapılamayan yapılarda parsel dışı otopark yeri için azami aralıkta geçerli olan 1000 metre kuralını, izdüşümü olarak 1500 metreye, yürüme aralığı olarak ise 2000 metreye çıkardı.

Böylelikle daha geniş bir alandan otopark temin edilebilmesi sayesinde otopark yapılma imkânları artmış oldu. Uygulamada kolaylık sağlandı.

Otopark bedeli alındıktan sonra 3 yıl içinde bölge otoparkı yapılma kuralı da 5 yıla çıkarıldı.

Ödemede kolaylığı sağlamak için de değişikliğe giden bakanlık bölge otoparkı için alından yüzde 25’lik birinci ödeme haricindeki kalan yüzde 75’lik bedelin ödenme müddetini iskân tarihini geçmemek kaydı ile 18 aydan 36 aya çıkardı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM DE OTOPARKLAR İÇİN BÜYÜK KOLAYLIK

250 metrekareden küçük parsellerdeki riskli yapıların yerine yapılacak yapılar için yüzde 25’lik bölge otoparkı bedeli alınması ve bölge otoparkları yapılıncaya kadar yönetimince süreksiz yol üstü süreksiz parklanma tekniği ile iskân verilebilmesi kuralı da 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 350 metrekareye kadar genişletilebilecek.

Bu sayede dönüşümde küçük parsellerde otopark imali daha da kolaylaşmış olacak.

Dükkân ve mağaza kullanımlarında ise her 40 metrekare yerine her 50 metrekare için 1 otopark düzenlenecek.

Sit alanlarında belediyelere bu ölçüsü 60 metrekareye kadar çıkarabilme yetkisi de verilerek, sit alanlarındaki ruhsat süreçlerinde de kolaylık sağlanacak.